EidsvollPuls

EidsvollPuls

«Bedre å bygge barn enn å reparere voksne»

PRESSEMELDING


Lionsklubbene over hele landet vil til helgen selge tulipaner for å samle inn penger til rusforebyggende og holdningsskapende tiltak blant barn og unge.

 

Også på Øvre Romerike vil Lionsklubbene være synlige med sine tulipaner. Lions Club Eidsvoll som har midtbygda og nordbygda i Eidsvoll som sitt område vil stå på diverse steder i Sundet, ved Extra på Hammerstad, ved Kiwi på Minnesund og i Feiring. For en minimumsstøtte på 100 kroner vil man få med seg en Lions tulipanbukett hjem.

Lions tulipanaksjon har siden 1983 hatt bekjempelse av rus og narkotikamisbruk som sitt hovedmål. Tulipanmotivet i logoen med den friske og «syke» tulipanen symboliserer forskjellen mellom et liv i rusavhengighet og en sunn livsstil. Lions har valgt å fokusere på forebygging ved sitt motto «Det er bedre å bygge barn og unge enn å reparere voksne».

At formålet har sin aktualitet vises ved den innledende russefeiringen der flere russ ved et russetreff i Halden ble forgiftet av et hittil ukjent dop.

Pengene som Lions samler inn ved denne aksjonen fordeles mellom Lions Tulipanfond og de lokale Lionsklubbene som dermed har penger å bidra med til lokale tiltak.

I helgesvingen vil Lionsmedlemmer i sine gule vester være i sving med å selge tulipaner til inntekt for rusforebyggende og holdningsskapende tiltak for barn og unge

I helgesvingen vil Lionsmedlemmer i sine gule vester være i sving med å selge tulipaner til inntekt for rusforebyggende og holdningsskapende tiltak for barn og unge. Foto: Lions Club Eidsvoll


Ordfører stiller opp for ungdommen

Ordfører Hege Svendsen stiller som tulipanselger for Lions Club Eidsvoll under tulipanaksjonen fredag og lørdag.

- Jeg stiller opp fordi jeg setter veldig pris på alt det gode arbeidet Lions gjør. I år er aksjonen også en av mine hjertesaker som er forebyggende arbeid for barn og unge. Det er utrolig flott at pengene går til MITT VALG-kurs for skoler, barnehager og idrettslag. At kurset fokuserer spesielt på forebyggende arbeid i forhold til mobbing, rusmidler, vold og overgrep syns jeg er utrolig viktig og en veldig viktig sak for vår kommune.

Har du som ordfører tid til ei dugnadsøkt med Lions?

- Mange lag og foreninger, kanskje ikke dere i Lions, sliter med å få folk til å stille opp på dugnad. Jeg håper at jeg med mitt lille bidrag kan vise at alle , uansett travel kalender , klarer å stille opp en time eller to . Om flere er med og bidrar, så er det til glede for flere. Jeg syns også det er en fin anledning til å møte innbyggere på så jeg håper de som ønsker å slå av en prat når jeg selger tulipaner, gjør det. Jeg har vært med Lions på Røde Fjær-aksjonen før og det var veldig hyggelig så jeg gleder meg.


Ordfører Hege Svendsen blir med Lions Club Eidsvoll i Eidsvoll sentrum fredag ettermiddag, noe Lions setter veldig stor pris på.