EidsvollPuls

EidsvollPuls

EidsvollPuls mener: Skyttergravpolitikk til terningkast 1

Den nye posisjonen (Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet, Industri- og næringspartiet og Kristelig Folkeparti) i Eidsvoll kommune har snart sittet i 150 dager. Vi er ikke sikre på hva ordfører Nina Kristengård hadde sett for seg, men vi gjetter på at det faktisk har vært veldig mye tøffere enn hun fryktet.

Å stå på utsiden og se det som hittil har skjedd i Eidsvoll kommune i denne perioden har nemlig vært en selsom opplevelse. Vi kan selvsagt ta feil, men det ser da vitterlig ut som en noe broket opposisjon har prioritert jakten på forglemmelser, formaliafeil og det som verre er hos både Kristengård og posisjonen.

Skyttergravspolitikk

Men er det politikk vi ser? Er det dette velgerne vil at våre valgte representanter skal bruke dyrebar tid på? Vi vil tro at de fleste ville satt pris på om partiet man har stemt på jobber med saker som er viktig for seg. Saker som partiene har gått til valg på. Dette gjelder selvsagt alle partier og politiske representanter.

Men dette har vi sett fint lite av i kommunestyremøtene så langt. Det finnes heldigvis noen unntak. I kommunestyremøtet 27. februar var det befriende å se MDGs Kristin Seim Buflod går på talerstolen og fremme tydelig MDG-politikk i saken om fartsgrenser i Mjøsa og Vorma. Men Seim Buflod er samtidig en ensom svale i det som kan minne om skyttergravspolitikk. For tiden er partiene som steile fronter som har gravd seg ned og retter hard skyts mot hverandre. Hadde det bare vært politikk som var ammunisjonen.


Forresten: å si at det rettes hard skyts mot hverandre er ikke helt presist. Det er i all hovedsak opposisjonspartiene som angriper den nye posisjonen, mens posisjonen forsvarer seg – med varierende hell. Nevnte kommunestyremøtet 27. februar ble et nærmest pinlig eksempel hvor galt det kan gå.

Det var helt på tampen av møtet, da det var dags for interpellasjoner. Første interpellasjon var om en sak som EidsvollPuls mener på uheldig vis har blitt blåst opp til noe som i verste fall vil ramme alle politikere, ikke bare i Eidsvoll med i landet for øvrig. Vi skal ikke ta den debatten her, men konstatere at den via både Eidsvoll Ullensaker Blad, Romerikes Blad og Dagbladet til slutt fant veien til kommunestyret. Anne Hilde Skjelvik fra Rødt er i sin fulle rett til å ta opp dette, og det hun leverte fra talerstolen var informativt og ryddig. I tillegg fikk hun poengtert noen svært viktige ting som alle bør legge seg på minnet. Ordfører Nina Kristengård sitt svar var også veldig ryddig, og vi mener hun gjorde det eneste riktige, nemlig å legge seg flat og beklage. Der kunne saken ha endt, ikke minst fordi Skjelvik fremmet et forslag om felles kjøreregler om hvordan man skal oppføre seg som politiker i Eidsvoll. Men den gang ei…

Måtte klubbes ned

Det som skjedde under den påfølgende replikkvekslingen mener vi ikke var et kommunestyre i Grunnlovsbygda verdig. Det var flere representanter som hadde mange og gode poenger, blant disse Annette Solberg fra SV, men dessverre ble det også sendt noen syrlige stikk i retning meningsmotstandere. Dette bidrar ikke til et godt, politisk debattklima.

Det gikk så langt at høyres Stian Frank måtte klubbes ned etter å ha blitt så engasjert at han gikk over den tilmålte taletiden. Han kom også med noen utsagn som han i ettertid har beklaget. Thomas Skauen fra FrP hadde også et innlegg som vi mener inneholdt flere gode poenger, men også uttalelser som førte til synlig hoderisting.

Hvordan ting kan eskalere så vi i de neste dagene da varaordfører og partikollega Thomas Jacobsson nærmest ble hudflettet i innlegg på sosiale medier. Problemet var at kritikken skulle vært adressert til Thomas Skauen, men noen i partiet Rødt hadde blingset med hvilken Thomas som skulle få skyllebøtta. Dette måtte selvsagt beklages, noe som ble gjort, men her kan vi ikke fri oss fra å tenke på Henning Kvitnes sin låt «Evig eies (kun et dårlig rykte)». Vi synes politikere skal være meget forsiktig med å offentlig kritisere navngitte politikerkolleger, og et minimumskrav må være å rette kritikken mot riktig person.

Terningkast 4 x 6

I interpellasjonen til Anne Hilde Skjelvik må vi nok en gang berømme Kristin Seim Buflod. Hun gjorde et prisverdig forsøk på å roe gemyttene, og sa at det er menneskelig å feile og «plumpe ut med dumme ting». Vi tenker at dette er en smart strategi, og vi heier selvsagt på representanter som forsøker å fremstå forsonende.

Politikerne i Eidsvoll må ikke glemme hvem de er der for. De er på «jobb» for sine velgere og sitt parti. Bruk taletiden på å fremme politiske budskap og legg ned stridsøksen. Jobb for et bedre Eidsvoll!

I tittelen har vi gitt politikken som nå drives i Eidsvoll terningkast 1. Det er mange hederlige unntak, og flere meget taleføre kommunestyrerepresentanter ser vi sitter og nærmest toer sine hender. Det er altså ikke bekmørkt, og etter det siste kommunestyremøtet velger vi i å gi terningkast 6 til tre politikere: Anne Hilde Skjelvik, Nina Kristengård og Kristin Seim Buflod. 


Til slutt slenger vi på en ekstra sekser til Mikael Bråten Sæbø, George Arthur, Lars Engh, Eirik Mehlum Petersen i kulturskolebandet "Season Limited", som innledet møtet med en herlig Santana-tolkning som varte i rundt fem minutter.

Mikael Bråten Sæbø, George Arthur, Lars Engh, Eirik Mehlum Petersen i Season Limited

Imponerte i Badet: Mikael Bråten Sæbø, George Arthur, Lars Engh, Eirik Mehlum Petersen i Season Limited. Foto: Bjørn Hytjanstorp