EidsvollPuls

EidsvollPuls

Ingen debatt om psykisk helse

  • Helse
  • 23.05.2023 Kl. 13:20

Mandag hadde Mental Helse Eidsvoll og Hurdal invitert alle partienes toppledere til debatt med hovedtema: Hvordan bedre den psykiske helsen – Hva vil dere jobbe for.

Og la det være sagt med en gang; dette ble ingen debatt i ordets rette forstand. Det er nemlig bred politisk enighet om at psykisk helse må settes på dagsorden. Det eneste snev av uenighet EidsvollPuls kunne observere var om enkelte oppgaver innen helsevesenet skal privatiseres eller ikke, men målet var uansett det samme, nemlig å hjelpe flest mulig.

Vi skal ikke vurdere debattantenes innsats, men det var åpenbart at noen partier var på relativt tynn is. I rettferdighets navn må vi legge til at dette er et tema som det er fullt mulig å ha mange meninger om, men det er også et minefelt der det er fort gjort å trå feil. Derfor var det flere representanter som holdt en lav profil, mens andre kunne tidvis briljere med god kunnskap om emnet. Randi Askevold Holmelid fra Rødt og Annette Solberg fra SV har begge bred erfaring innen sine fagområder, og var etter vår mening de som kom best ut av debatten. Askevold Holmelid har mange års erfaring fra Tyrilistiftelsen mens Solberg er seniorrådgiver ved Likestillingssenteret, og begge hadde mange gode innspill og replikker.

Randi Askevold Holmelid fra Rødt og Annette Solberg fra SV klarte seg meget bra under mandagens debatt på Vilberg ungdomsskole

Randi Askevold Holmelid fra Rødt og Annette Solberg fra SV klarte seg meget bra under mandagens debatt på Vilberg ungdomsskole. Foto: Bjørn Hytjanstorp


Tone Wilhelmsen Trøen, som ikke var med i selve debatten, holdt innledningsvis et kort innlegg. I løpet av de minuttene hun snakket ble det tydelig at Tone var på hjemmebane, både faglig og bokstavelig talt.

- Pasienter med psykiske helseutfordringer er blant de mest sårbare, og behandling av disse pasientene er oppgaver for spesialisthelsehelsetjenesten. Det som dessverre altfor ofte skjer med denne pasientgruppen, er at de kan bli kasteballer mellom kommune og stat. Og det er her kommunen blir veldig viktig, at vi møter disse menneskene med kunnskap og respekt. I den forbindelse vil jeg trekke frem fastlegen som er en utrolig viktig faktor i det kommunale helsearbeidet.

Rett før partilederne slapp til fikk de noen gode råd fra lederen av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

- Både vi på Stortinget og dere på kommunenivå har et stort ansvar for å samarbeide på tvers av partier for å kunne tilby gode og helhetlige helsetjenester. Jeg mener det er viktig for kommunestyret å spørre seg selv om man gjør nok for denne pasientgruppen i vår kommune. Har vi de riktige tiltakene? Samarbeider vi godt nok, helt fra det minste lavterskeltilbudet til det mest spesialiserte en kommune driver med? Klarer vi å se helheten i dette? Dette er en utrolig viktig oppgave for kommunestyret.

Og jeg mener det er lurt, smart og lønnsomt å jobbe godt med psykisk helse i en kommune. Det vil jo bidra til at flere ungdommer fullfører skolen, folk blir mer aktive og vi får et mer levende lokalsamfunn. Og jeg vil avslutte med å si mange av oss ofte undervurderer viktigheten av det som ikke er helsehjelp. Jeg oppfordrer alle til å bli litt flinkere til å heie på de små lokale møteplassene som viser seg å være så utrolige viktige for folk.

Fra venstre Randi Askevold Holmelid (Rødt), Annette Solberg (SV), Hege Svendsen (A), Linn Suktamuk-Rygg (SP), Kristin Seim Buflod (MDG), Petter Magne Engebretsen (Pensjonistpartiet), John Granly (KrF), Nina Kristengård (H) og Øyvind Blakset (FrP)

Fra venstre: Randi Askevold Holmelid (Rødt), Annette Solberg (SV), Hege Svendsen (A), Linn Suktamuk-Rygg (SP), Kristin Seim Buflod (MDG), Petter Magne Engebretsen (Pensjonistpartiet), John Granly (KrF), Nina Kristengård (H) og Øyvind Blakset (FrP). Foto: Bjørn Hytjanstorp


Gode intensjoner, men lite konkret

Til tross for at dette på mange måter var en start på valgkampen klarte vi ikke i løpet av de knappe to timene debatten varte å fange opp så mange konkrete tiltak. Flere beskrev situasjonen slik den er, både najonalt og lokalt, og det manglet ikke på gode intensjoner. Ordstyrer Anne Ekornholmen spurte panelet om det var noen som hadde noe konkret, men det var liten respons å få fra partitoppene. Vi kan godt si at vi skal være glade for at helse, og i dette tilfellet, psykisk helse, ikke handler om utopiske lovnader og valgflesk, men noe mer konkret hadde vi ønsket oss. Men noe noterte vi oss, for eksempel at KrF og John Granly ønsker seg en helsestasjon for seniorer i Eidsvoll.

- Jeg håper at vi kunne fått etablert en helsestasjon for seniorer i Eidsvoll. Her kunne man på en enkel måte få målt blodtrykk og blodsukker, og kanskje også få snakket med en lege eller sykepleier om vanskelige ting. De har fått det til i Hurdal, og så vidt jeg vet har de høstet gode erfaringer så langt.

KrF og John Granly ønsker seg en helsestasjon for eldre i Eidsvoll

KrF og John Granly ønsker seg en helsestasjon for seniorer i Eidsvoll. Til venstre Petter Magne Engebretsen fra Pensjonistpartiet, og til høyre for Granly ordførerkandidat for Høyre Nina Kristengård. Foto: Bjørn Hytjanstorp


Anne Ekornholmen, som for tiden jobber som politisk redaktør i Nationen, sier til EidsvollPuls at mandagens debatt for mange var en krevende øvelse.

- Vi må huske på at for flere i panelet var dette rett og slett debuten. Det er jo ikke alle som har holdt på så lenge at de har sittet i en paneldebatt, og i forkant hørte jeg flere som meldte om nervøsitet. Og det har jeg fullforståelse for, men det debattantene kan trøste seg med er jo at man fikk en god anledning til å sette seg godt inn i temaet.