EidsvollPuls

EidsvollPuls

Parkering rundt Eidsvoll Verk stasjon

Dette er et leserinnlegg og ytringene i innlegget står for forfatternes egen regning

Av Katarina Ottesen, leder i Eidsvoll FrP 


Ukedagene er preget av fulle parkeringsplasser på og rundt Eidsvoll Verk stasjon. Å planlegge togreise på dagtid er utfordrende når man må være tidlig ute for å lete etter en parkeringsplass, i tilfelle man må kjøre bil dit man har planlagt å reise med tog.
Denne uken, som andre uker. Ingen ledige plasser.

Å straffe bilister i hverdagen, når man samtidig ser håpløs feilet symbolsk klimapolitikk, er virkelig å jobbe seg baklengs inn i fremtiden!

Eidsvoll er en lang kommune med begrenset kollektivtilbud utenfor de store hovedfartsårene. Daglig viser behovet seg for at vi faktisk må legge bedre til rette for bilen i hverdagen. Også regionalt er behovet tydelig tilstedeværende, for når man ikke kan benytte seg av kollektivtilbud på grunn av manglende parkering, ja da blir bilen med på langtur på veger vi ikke skal straffes for å bruke.

Her er det bare å tilrettelegge slik at folk får utført sine daglige gjøremål uten å straffes økonomisk for å velge de reisealternativene som er tilgjengelige - som ofte viser seg å være bilen!